Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 102) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta Ułożenie zadań: Kwalifikacja: (MS.01) Świadczenie usług w zakresie masażu (część nr 1, 2, 3, 4) Wykonanie recenzji: Kwalifikacja: (MS.01) Świadczenie usług w zakresie masażu (część nr 5)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/20/2017
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  14:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.08) Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego w zawodzie Technik technologii chemicznej

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/39/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (BD.17) Montaż urządzeń i systemów energii odnawialnej, (BD.18) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/40/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.66) Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego, (AU.67) Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich w zawodzie Technik usług pocztowych i finansowych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/41/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach.  

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.39) Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych, (AU.40) Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych w zawodzie Technik żeglugi śródlądowej

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/42/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach.  

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (TG.07) Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/43/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach.  

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.28) Realizacja projektów multimedialnych w zawodzie Technik fotografii i multimediów dawny Fototechnik

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/44/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w 1, 2 i 4 części. Unieważniono postępowanie w części 3.  

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (AU.54) Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dawny Technik cyfrowych procesów graficznych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/45/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik informatyk, kwalifikacje EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/19/2017
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 13 września 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej cz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13; unieważnienie cz. 10, 11. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik geodeta Ułożenie zadań: Kwalifikacja: BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów (część nr 1, 2, 3, 5, 6) Kwalifikacja: BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (część nr 7, 8, 9, 10) Wykonanie recenzji: Kwalifikacja: BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów (część nr 4) Kwalifikacja: BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów + BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (część nr 11)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/18/2017
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej w części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11; unieważnienie w części 7, 8. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje: (RL.21) Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, (RL.22) Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu w zawodzie Technik architektury krajobrazu

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/24/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje: (BD.05) Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych, (BD.22) Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej dawny Technik urządzeń sanitarnych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/28/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje: (RL.08) Ocena stanu środowiska w zawodzie Technik ochrony środowiska, (RL.09) Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w zawodzie Technik ochrony środowiska

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/32/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (EE.12) Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego w zawodzie Technik awionik

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/34a/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (MG.31) Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych w zawodzie Technik mechanik lotniczy

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/34b/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w części 2 i 4. Unieważniono postępowanie w części 1 i 3. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje: (AU.14) Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, (AU.42) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych w zawodzie Technik przemysłu mody

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/35/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 części. Unieważniono postępowanie w części 4. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (RL.04) Prowadzenie produkcji pszczelarskiej, (RL.17) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej w zawodzie Technik pszczelarz

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/36/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (ST.02) Realizacja nagrań, (ST.03) Realizacja nagłośnień w zawodzie Technik realizacji nagrań i nagłośnień

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/37/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje (MS.18) Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej w zawodzie Technik sterylizacji medycznej

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/OGŁ/38/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach 1 - 4. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik gazownictwa, kwalifikacje BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/17/2017
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 8 września 2017  14:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 102) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij