Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik geodeta, kwalifikacje B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów, B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych, B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/7/21/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej cz. 1, 2, 2a, 4; unieważnienie postępowania cz. 6 i 7. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w zawodzie Technik informatyk.

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/9/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty cz. 1, 4, 6, 7; unieważnienie cz. 9 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich w zawodzie Technik budownictwa.

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/22/25/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej cz. 4 i 7 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Kwalifikacje: B.05. Montaż systemów suchej zabudowy, B.07. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/28/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej cz. 2 i cz. 8 

zamówienie na:

Wykonanie zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zawód: Technik weterynarii kwalifikacja: R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (część 2, 3, 4) kwalifikacja: R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (część 7)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/6/14/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2017  14:00
wynik postępowania: unieważnienie cz. 3; wybór oferty cz. 2, 4, 7 

zamówienie na:

Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przeterg nieograniczony
nr sprawy: CKE/4/2017
wartość: poniżej 135000 e.
termin składania ofert: 26 maja 2017  10:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług kosmetycznych, kwalifikacje A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/27/2016/2
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej w części 2, 3, 4, 5, 6 9, 10; unieważnienie w części 7 i 8. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zawód Technik usług fryzjerskich, Ułożenie zadań: Kwalifikacja: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (część nr 2) Kwalifikacja: A.23. Projektowanie fryzur (część nr 6) Wykonanie recenzji: Kwalifikacja: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (część nr 7) Kwalifikacja: A.23. Projektowanie fryzur (część nr 8)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/30/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2017  14:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferty w części nr 2, 6, 7, 8. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zawód: Technik mechanik kwalifikacja: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (część 1, 2) kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (część 1a)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/19/20/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2017  14:00
wynik postępowania: unieważnienie postępowania (brak ofert). 

zamówienie na:

wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik archiwista Ułożenie zadań: Kwalifikacja: A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych (część nr 6) Wykonanie recenzji: Kwalifikacja: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum (część nr 7) Kwalifikacja: A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych (część nr 8)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/26/2016/3sc
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej w części 6, 7, 8. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik mechatronik Ułożenie zadań: Kwalifikacja: E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (część nr 1) Kwalifikacja: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (część nr 4 i 5) Wykonanie recenzji: Kwalifikacja: E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (część nr 3) Kwalifikacja: E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (część nr 5a) Kwalifikacja: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (część nr 6)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/1/3/4/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2017  14:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w cz. nr 1, 3, 5, 5a, 6. Unieważniono cz. nr 4. 

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik technologii żywności Kwalifikacja: T.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; T.03. Produkcja wyrobów piekarskich; T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych; T.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych; T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (5 części)

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/16/17/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2017  14:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejsze cz. 3, 4; unieważnienie postępowania cz. 1, 2, 5. 

zamówienie na:

Ułożenie 40 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.60. Wykonywanie badań analitycznych w zawodzie Technik Analityk

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/29/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  14:00
wynik postępowania: unieważnienie postępowania z dnia 09.05.2017 r.  

zamówienie na:

Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik rolnik, kwalifikacja: R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZEFS/18/2016/2
wartość: poniżej 135000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  14:00
wynik postępowania: dokonano wyboru oferty we wszystkich częściach postępowania 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i sprzętu komputerowego

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: CKE/3/2017
wartość: poniżej 135 000 e.
termin składania ofert: 5 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: 15.05.2017 r. - unieważniono postępowanie w zakresie części I - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy uzasadnienie w załączeniu, w zakresie części II i III wybrano oferty najkorzystniejsze, wybór cz. II ogłoszono 25.04.2017, wybór cz. III ogłoszono 18.04.2017 

zamówienie na:

Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (B.16.) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich w zawodzie Technik budownictwa, (B.18.) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, (B.20) Montaż konstrukcji budowlanych, (B.33) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, (B.30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie Technik budownictwa

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/2017/31
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w części 2. Unieważniono postępowanie w częściach 1 i 3. 

zamówienie na:

Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (E.12.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, (E.13.) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, (E.14.) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie Technik informatyk

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/2017/28
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach 1-3. Unieważniono postępowanie w częściach 4-5. 

zamówienie na:

Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (T.02.) Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, (T.04.) Produkcja wyrobów cukierniczych, (T.03.) Produkcja wyrobów piekarskich, (T.05.) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, (T.16.) Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych w zawodzie Technik technologii żywności

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/2017/27
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach 

zamówienie na:

Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (M.17.) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, (M.19.) Użytkowanie obrabiarek skrawających, (M.20.) Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, (M.44.) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń w zawodzie Technik mechanik

zamawiający: Centralna Komisja Egzaminacyjna
tryb zamówienia: Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: ZEFS/2017/26
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 23 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej we wszystkich częściach  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij